Publikace

Architektura komplexních systémů

Architektury IT intenzivních systémů jsou preferovanou cestou zvládání jejich komplexity. Architekturou se rozumí základní organizace systému začleněná do jeho komponent, jejich vzájemných vztahů a vztahů k okolí systému a principy určující integritu návrhu a postupného rozvoje systému. Současná praxe architektonického navrhování vychází z různých hledisek, kterými se na systém dívají zainteresované strany a ze vzájemné integrace těchto pohledů do integrované architektury systému. Studie rozebírá teoretické základy a praktické zkušenosti společnosti Per Partes v oblasti návrhu architektur a architektonického integračního managementu komplexních systémů.
Captcha