Publikace

Krizový projektový management

Ve studii je uveden přístup k provádění diagnostiky zdraví (health check) projektu s cílem zjistit konkrétní situaci na projektu, který může být dnes nebo v budoucnu v krizi. Jsou ukázány souvislosti mezi řízením rizik a projektem v krizi a je kladen důraz na predikci a prevenci krize. Jsou popsány čtyři případové studie projektů, u nichž ze krize dala předpokládat a dalo se jí vyhnout.
Captcha