Publikace

Řízení rizik, edice 1 (Per Partes)

Jakkoliv je řízení rizik všeobecně známo a běžně aplikováno v organizacích a na projektech, je v praxi prováděno vesměs nesprávně. Studie analyzuje světově uznávané přístupy k řízení rizik a hledá místa, která jsou pro úspěšné využití těchto přístupů stěžejní.