Publikace

Val_IT

Cílem Val IT iniciativy ISACA je nastavit principy pro dosahování optimálních hodnot a přínosů z IT investic. Kostra Val IT je zaměřena na zvyšování a lepší transparentnost managementu nákladů, rizik a přínosů, na výběr investic s nejvyšší potencionální návratností a na zvyšování pravděpodobnosti úspěšného provedení vybraných investic tak, aby dosáhly nebo překročily očekávávané přínosy. Val IT zavádí 18 nadstavbových praktik nad 34 standardními procesy COBITu, které jsou sdruženy do tří procesů „Value governance“, „Portfolio management“ a „Investment management“. V centru pozornosti procesů je definice důvodů pro realizaci investice zdokumentovaná v podobě „Business Case“ investičního projektu.
Captcha