Publikace

Inherentní rizika a GDPR

Posuzování inherentních rizik podle kritérií WP 248 GDPR.