Publikace

GDPR implementace Per Partes

Zrychlený postup implementace GDPR v interpretaci požadavků GDPR soudními znalci odstupňovaně od podstatných věcí bez přehlcení zbytečnostmi, rychle bez nadměrné administrativní zátěže, šití na míru organizaci a reálným rizikům.