Publikace

Jak na slabě strukturované projekty (IT Systems)

Projektový produkt formulují vágní požadavky, z hlediska popisu jsou nekompletní a často protichůdné. Navíc se požadavky v průběhu hledání řešení intenzivně vyvíjí a vzájemně ovlivňují. A tak se v praxi stává, že se ani nepodaří vymezit zadání, tedy co se má projektem realizovat, a už vůbec ne definovat konkrétní požadavky na samotné řešení. Říká se tomu slabě nebo také nemocně strukturovaný projekt.