Publikace

Řízení informatiky COBIT

Nové metodické myšlení v řízení ICT se objevuje ve vazbě na probíhající přechod společnosti do znalostní ekonomiky. Postindustriální metodická paradigmata přestávají být při řízení znalostních aktiv aplikovatelná. Nové metodické myšlení v informatice, v jehož čele je COBIT 5 od ISACA, odpovídá na následující otázky odlišně, něž jsme byli zvyklí v minulosti: 1. Jaké standardy využít pro řízení ICT? - kompatibilita standardů a přístupů 2. Co řídit a jak zadefinovat cíle řízení? - řízení hodnoty ICT pro organizaci 3. Jaký systém řízení nastavit? - metodická kostra systému řízení ICT 4. Jak zajistit integritu detailů s celkem? - vyjádření detailů pomocí pohledů na systém 5. Jak realizovat to, co je zatím vymyšleno jen na papíře? - implementace systému řízení ICT.