Publikace

Dotazník průzkumu stavu managementu znalostí 2009

Pod zastitou Evropské unie a rady dalsich spoluporadatelů proběhl v roce 2009 průzkum stavu managementu znalostí u českých podniků, který navázal na průzkum z roku 2002. Otazky připravila a odbornou garanci prevzala spolecnost Per Partes Consulting spolupracujicí v oblasti managementu znalostí s Univerzitou Hradec Kralové. Výsledky průzkumu zpracovala Ing. Petra Maresová, Univerzita Hradec Kralove, Rokitanskeho 62, 500 03 Hradec Kralové III v rámci své odborné práce a nejsou veřejně přístupné.