Publikace

Průzkum stavu managementu znalostí 2002

Management znalostí je nástrojem, který může podstatnou měrou rozhodnout o blízké budoucnosti podniků založených na znalostech, tedy zejména u společností s velkým výzkumem a vývojem, inženýringových společností, farmaceutických společností, poradenských firem a u pojišťovacích a bankovních institucí. Jak je vidět z odpovědí na průzkum prováděný v roce 2002, převážná většina společností se zabývá nebo v krátké době hodlá zabývat managementem znalostí. Manageři českých podniků vědí, že konkurence zesílená plánovaným vstupem ČR do Evropské unie je přinutí podstatně silněji se zabývat využitím intelektuálního kapitálu a jeho rozšiřováním. Česká republika se stane evropsky „drahou“ zemí a podniky již nadále nebudou moci těžit z levné pracovní síly, zejména u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.