Publikace

Žurnál PPC Řízení znalostí a procesů

Průzkum stavu managementu znalostí provedený v roce 2002 jasně ukázal, že management (řízení) znalostí se dostal do pozornosti českých managerů. Řízení znalostí je nezbytné pro úspěšnou realizaci komplexních a slabě strukturovaných projektů a žurnál slouží jednak k vzájemnému sdílení názorů v komunitě osobností znalostního managementu v ČR a samozřejmě také širší odborné veřejnosti k seznámení se s problematikou aplikovaného managementu znalostí. Řízení pomocí znalostí (Management by Knowledge) silně proniká do oblasti "měkkých" problémů, jejichž slabá strukturovanost a vysoká komplexita zabraňuje použití klasických metod projektového řízení.