Proč s námi ...


Školení "Interaktivní tréninky projektového managementu"

Trénink u klienta (in-house):

    (1) Principy a postupy projektového řízení
   • akreditovaný vzdělávací program Ministerstva vnitra AK/PV-97/2010, AK/VE-43/2010

    (2) Systémy managementu kvality na projektech podle ISO 10006
    •  akreditovaný vzdělávací program Ministerstva vnitra AK/PV-96/2010, AK/VE-42/2010
    •  certifikační příprava pro vydání certifikátu DNV Certified Project Manager, Qualification Area: Standard ISO 10006:2003


    (3) Životní cyklus projektu jako strategický plán projektu
    • nadstavbový pokročilý trénink nad projekty

Nabízíme Vám:

-     Trénink na míru potřebám klienta.
      Trénink vychází z úvodní návštěvy u klienta a analýzy jeho typických projektů.
-     Interaktivnost tréninku.
      Trénink je veden v přímé komunikaci lektorů s účastníky, kteří jsou vtaženi do úvah a zjišťování podstaty trénované problematiky.
-     Trénování logických souvislostí.
      Trénink je zaměřen na podstatu problematiky, účel trénovaných oblastí, důležitosti oblastí pro úspěch projektu.
-     Případové studie a cvičení pro předávání zkušeností.
-     Flexibilitu tréninku.
      Trénink je podle okamžitých potřeb účastníků zacilován do hloubky oblastí, o které projeví účastníci v průběhu zájem. Naopak oblasti, ve kterých prokáží plné pochopení
      problematiky, nejsou nadále rozvíjeny.
-     Zpětnou vazbu a certifikaci.
      Účastníci tréninku mají v průběhu jasné pokyny o důležitosti právě probíraných oblastí a nejdůležitější oblasti jsou jim v závěru uceleně shrnuty. Trénink je završen
      testováním na dosaženou úroveň znalostí a je vydáván certifikát. Pro zájemce je certifikát doplněn rozšířenou zkouškou se spoluvydáním certifikátu od mezinárodně
      uznávané autority pro trénovanou oblast projektového managementu.

(1) Principy a postupy projektového řízení

Trénovaná problematika

-    Definice projektu podle mezinárodně uznávaných standardů a doporučení (PMI, IPMA, ISO, OGC,...)
-    Životní cyklus projektu jako strategický plán postupu vpřed a upřesňování projektového produktu
-    Typické rozdělení procesů managementu projektů podle mezinárodně uznávaných standardů a doporučení
-    Proces Strategické plánování a řízení zdrojů
-    Proces Řízení a komunikace
-    Proces Financování
-    Proces Smluvní management
-    Proces Navrhování a architektonické řízení
-    Proces Řízení požadavků a změn
-    Proces Řízení kvality a rizik
-    Proces Akceptační řízení

Požadované znalosti:

-    Znalost základů projektového managementu

(2) Systémy managementu kvality na projektech podle ISO 10006

Trénovaná problematika

-    Předmět normy, termíny a definice podle normy
-    Osm principů managementu kvality projektů, jejich význam a vzájemné souvislosti
-    Plán managementu kvality projektu
-    Strategický proces
-    Procesy vztahující se ke zdrojům
-    Procesy vztahující se k zaměstnancům
-    Procesy vztahující se k vzájemné závislosti
-    Procesy vztahující se k předmětu
-    Časově závislé procesy
-    Procesy vztahující se k nákladům
-    Procesy vztahující se ke komunikaci
-    Procesy vztahující se k rizikům
-    Procesy vztahující se k nakupování
-    Procesy vztahující se ke zlepšování

Požadované znalosti:

-    Znalost na úrovni kurzu Principy a postupy projektového řízení (doložená Osvědčením o absolvování kurzu nebo vstupním testem)

(3) Životní cyklus projektu jako strategický plán projektu

Trénovaná problematika

-    Definice životního cyklu projektu
-    Současný stav znalostí o životních cyklech projektů podle mezinárodně uznávaných standardů a doporučení (PMI, IPMA, ISO, OGC,...)
-    Životní cyklus projektu a životní cyklus produktu
-    Důležitost Business Case pro návrh životního cyklu projektu
-    Verifikace a validace v životním cyklu projektu
-    Klasický (vodopádový) životní cyklus
-    Přírůstkový (inkrementální) životní cyklus
-    Iterační (prototypový, pilotní) životní cyklus
-    Kontinuální (službový) životní cyklus
-    Architektura životního cyklu projektu
-    Kombinace životních cyklů na konkrétním projektu

Požadované znalosti:

-    Pokročilá znalost projektového managementu

Ceník

Počet účastníků tréninku    Cena za jeden den
do osmi41 tis. Kč bez DPH
od devíti do dvanácti51 tis. Kč bez DPH
od třinácti do šestnácti61 tis. Kč bez DPH

Délka tréninku

2 dny školení na jeden trénink (1), (2) nebo (3)

Rozšíření o certifikát

+ 0,5 dne příprava na zkoušku a zkouška s vydáním certifikátu Per Partes (vydává certifikovaný Lead Trainer DNV)
+ možnost vydání nadstavbového certifikátu DNV za 6 tis. Kč na osobu

Termín tréninku

-    po dohodě s klientem
Termín je možné dohodnout e-mailem na info@perpartes.cz nebo telefonicky na čísle 736 679 111.