Proč s námi ...


Historie Per Partes

Společnost Per Partes Consulting vznikla v lednu roku 2001 jako iniciativa vedoucího partnera divize Ernst & Young Consulting v České republice Petra Hujňáka a
IT-managera Ernst & Young Jaroslava Hujňáka. Impulsem pro vznik společnosti byl celosvětový prodej divize Ernst & Young Consulting (36.000 pracovníků) společnosti Cap Gemini, která se rozhodla v této době nepodnikat ve středovýchodní Evropě včetně ČR. Již tehdy oba zakladatelé společnosti Per Partes předjímali, že přijdou krize, rozpuštění či prodeje divizí Consulting u tehdejší velké pětky poradenských firem. Příležitosti se tak nabídly v prudce rostoucím konzultačním businessu společnostem postavených na jiných filosofických základech a přístupech. Společnost Per Partes se vydala vlastní cestou.

Organizace Per Partes

Společnost Per Partes má kanceláře v Praze a Brně a podniká na území České republiky a Slovenska. Sídlo společnosti je v budově Complexity Centre, Bohunická 47a,
619 00, Brno.

Společnost je organizována podle projektů řízených systémem virtuální firmy. Základní strategií Per Partes je vytváření realizačních týmů ze špičkových pracovníků, lídrů ve svých oborech. Podle odbornosti pro konkrétní projekty zaměstnáváme part-time pracovníky a/nebo využíváme síly smíšených týmů složených z vlastních pracovníků a pracovníků klienta s věcnou znalostí dané problematiky. Vlastní pracovníci Per Partes vždy na projektech zajišťují projektový management včetně zajištění kvality (ve shodě
s ISO 10006) a metodiku projektového řešení.