Publikace

Projekty a projektový management

Projektové řízení (project management) je používáno z důvodu dosažení plánovaných cílů projektu v požadované kvalitě, čase a nákladech. Součástí procesně pojatého projektového řízení jsou tři skupiny procesů a to procesy řídící, produktové a kontrolní. Studie popisuje procesy projektového řízení v kontextu řízení projektových dodávek a projektové součinnosti včetně řízení kvality.
Captcha