Publikace

Znalecké posudky v informatice

Znalecký posudek je odbornou a profesionální odpovědí soudního znalce na otázky zadavatele posudku, tzv. znalecké otázky. Znalecké posudky se používají nejčastěji v případě sporu mezi smluvními stranami při plnění smluv nebo je­li třeba prokázat splnění podmínek dotace z Evropských strukturálních fondů (ESF). Posudky se také uplatňují při dalších účelech jako je např. zjištění tržní hodnoty systému implementovaného v dané organizaci pro potřeby jeho správného vedení v účetnictví.
Captcha